Η ΩΡΙΩΝ δραστηριοποιείται στην Ελλάδα τα τελευταία 35 χρόνια στην κατασκευή έργων υποδομής, κτιριακών και ηλεκτρομηχανο-λογικών τεχνικών έργων υψηλών απαιτήσεων, στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

Στον ταχύτατα εξελισσόμενο και ανταγωνιστικό τομέα των κατασκευών, η ΩΡΙΩΝ είναι μια εταιρεία καθιερωμένη, με διαρκή ενημέρωση και πλήρη επιστημονική κατάρτιση στις νέες τεχνικές και τεχνολογίες, με δυνατή υποδομή και επιχειρηματική πρωτοβουλία.

Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν τη μελέτη και την κατασκευή τεχνικών έργων, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για βελτιστοποίηση κόστους, οργάνωση και διαχείριση έργων, καθώς και τη διαχείριση, συντήρηση και λειτουργία εγκαταστάσεων.

Από το 2007, η ΩΡΙΩΝ δραστηριοποιείται στο χώρο των ΑΠΕ ως κατασκευάστρια, αλλά και ως επενδυτική εταιρεία. Παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις στο σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση, την προμήθεια εξοπλισμού, την κατασκευή, καθώς και τη λειτουργία και συντήρηση Φωτοβολταϊκών Σταθμών μεσαίας και μεγάλης κλίμακας.

ICAP Rating Badge

Με βάση το ICAP Rating Score η ΩΡΙΩΝ εντάχθηκε στην κοινότητα «STRONGEST COMPANIES IN GREECE». Η διάκριση αυτή διευκολύνει σημαντικά τις συναλλαγές της εταιρείας εντός και εκτός Ελλάδας δεδομένου ότι την κατατάσσει στην ομάδα εταιρειών με πολύ χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο. Διαβάστε περισσότερα..


ORION PROJECTS