Η ΩΡΙΩΝ αναλαμβάνει την διαχείριση, συντήρηση και λειτουργία τεχνικών έργων και εγκαταστάσεων. 

Μέσω της εμπειρίας που έχει αποκομίσει από την πολυετή εμπλοκή της στον κατασκευαστικό τομέα αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών σχετικές με την οργάνωση και την διαχείριση τεχνικών έργων με σκοπό την ταχύτερη θέση τους σε λειτουργία, την βελτιστοποίηση της ποιότητας κατασκευής τους και την συμπίεση του συνολικού κόστους για τον πελάτη.