Η ΩΡΙΩΝ είναι μία δυναμικά ανερχόμενη και ταχύτατα αναπτυσσόμενη κατασκευαστική εταιρεία στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται τα τελευταία 30 χρόνια στην κατασκευή Δημόσιων και Ιδιωτικών έργων, τεχνικών μελετών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Εκτελώντας ποικίλα έργα στην Ελλάδα, η ΩΡΙΩΝ διακρίνεται για την υψηλή ποιότητα των έργων που κατασκευάζει και για την αποτελεσματικότητα της στην διαδικασίας παραγωγής, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση χρόνου και κόστους για τον πελάτη.

Μέσω της πολύχρονης και πολύπλευρης τεχνογνωσία της στον κατασκευαστικό κλάδο, και στηριζόμενη στις ικανότητες των εξειδικευμένων στελεχών της, στον ιδιόκτητο εξοπλισμό της, στην οικονομική της ευρωστία και στην διαρκή διεύρυνση των συμβάσεών της, η ΩΡΙΩΝ ανταποκρίνεται με επιτυχία στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς για άριστη ποιότητα και ταχύτερη ολοκλήρωση των έργων, ιδιαίτερα αυτών που απαιτούν σύνθετες τεχνολογικές λύσεις.

Σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, η εταιρεία κατέχει σήμερα πτυχίο 4ης τάξης για κατασκευές δημοσίων έργων στις κατηγορίες: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, ΟΔΟΠΟΙΪΑ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ / ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ και μικρότερης τάξης στα ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ.

Με σκοπό την πληρέστερη κάλυψη των αναγκών των πελατών της, η εταιρεία διευρύνει συνεχώς τις υπηρεσίες που προσφέρει, επεκτείνοντας δυναμικά το φάσμα των δραστηριοτήτων της σε νέους τομείς, όπως είναι η συντήρηση και λειτουργία εγκαταστάσεων.

Οι κατευθύνσεις της εταιρίας για τα προσεχή χρόνια είναι:

  • Η αύξηση της παρουσίας της στους τομείς διαχείρισης-λειτουργίας και συντήρησης έργων
  • Η επέκταση σε αγορές του εξωτερικού
  • Η δραστηριοποίηση σε νέους τομείς όπως αυτός των συγχρηματοδοτούμενων έργων
  • Η δραστηριοποίηση στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές