Ιστορικό

Η ΩΡΙΩΝ Α.Τ.Ε. προήλθε από την συνένωση των εταιρειών ΔΕ-ΚΑΤ Α.Τ.Ε. και ΔΙΑΥΛΟΣ Α.Τ.Ε. και απορρόφηση του κατασκευαστικού κλάδου της εταιρείας ΑΛΦΑΤΕΚ Ε.Π.Ε.

1980 Ίδρυση της ΑΛΦΑΤΕΚ Ε.Π.Ε.

1986 Ίδρυση της ΔΕ-ΚΑΤ Α.Τ.Ε.

1987 Ίδρυση της ΔΙΑΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.

2002 Οι διοικήσεις των εταιριών ΔΕ-ΚΑΤ και ΔΙΑΥΛΟΣ αποφασίζουν την συνένωση των δυνάμεων τους ιδρύοντας την εταιρεία ΩΡΙΩΝ με σκοπό την δημιουργία μίας ανταγωνιστικής και δυναμικής εταιρείας στον χώρο των κατασκευών.

2002 Ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης με απορρόφηση από την ΩΡΙΩΝ του κατασκευαστικού τομέα της ΑΛΦΑΤΕΚ. Πλέον η ΩΡΙΩΝ κατέχει πτυχίο 5ης τάξης για κατασκευές δημοσίων έργων σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία.

2004 Ίδρυση της θυγατρικής ΓΝΩΣΙΣ Α.Τ.Ε.

2005 Η εταιρεία πιστοποιεί το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει κατά ISO 9001-2000.

2006 Ίδρυση της θυγατρικής GNOSIS A.D. με σκοπό την δραστηριοποίηση στον χώρο του real estate και των κατασκευών στην Βουλγαρία 

2007 Αίτηση στη ΡΑΕ για χορήγηση άδειας Φ/Β πάρκου 1,8MW στην Ηλεία, εκπόνηση μελέτης της αντίστοιχης εγκαταστάσεως

2010 Συμμετοχή των μετόχων της ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ στην B+S Megawatt ΑΕ που αντιπροσωπεύει την γερμανική εταιρεία κατασκευής βάσεων (σταθερών και ιχνηλατών μονού άξονα Ideematec)

2010 Ενασχόληση με μελέτη, προμήθεια και κατασκευή Φ/Β έργων

2011 Αγορά της εταιρείας ειδικού σκοπού ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕΒΕ για την κατασκευή και εκμετάλλευση Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας Ισχύος 600 KW.

2012 Ίδρυση των εταιρειών ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 1  ΑΕ και ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 2 ΑΕ για την κατασκευή και εκμετάλλευση Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας Ισχύος 500 KW για κάθε εταιρεία και πώληση της συμμετοχής της ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ  στην B+S Megawatt ΑΕ .

2013 Πώληση των Συμμετοχών της ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ στις εταιρείες ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕΒΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 1  ΑΕ και ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 2. Στις δύο πρώτες παραμένουν μέτοχοι, οι μέτοχοι της ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ.

2014 Η εταιρεία πιστοποιείται για την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος που εφαρμόζει κατά ISO 14001 και του Συστήματος Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία κατά OHSAS 18001/ΕΛΟΤ 1801

2014 Ίδρυση της εταιρείας ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΤΣΑΠΟΧΑ ΙΚΕ, με συμμετοχή της ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ και των μετόχων της συνολικά κατά 60% στην μετοχική της σύνθεση, για την κατασκευή θερμοκηπίου 70 στρεμμάτων με Μονάδα Συμπαραγωγής Θερμικής και Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΥΘΗΑ) .

2014 Ενασχόληση με τον ΦΩΤΙΣΜΟ LED- Συμμετοχή στο συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Α.Η.Η.Ε.

2015 Απορρόφηση της κατασκευαστικής εταιρείας ΓΝΩΣΙΣ ΑΤΕ

2016 Πώληση της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 1 ΑΕ από τους μετόχους της ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ.