Διοίκηση / Οργανόγραμμα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος  ……………………. ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΛΗΣ / Πολιτικός Μηχανικός
Αντιπρόεδρος  ……………….. ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ / Μηχανολόγος Μηχανικός
Διευθύνων Σύμβουλος………. ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΕΦΟΣ / Πολιτικός Μηχανικός

 

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ