Μελέτη / Σχεδιασμός

Η σωστή λειτουργία ενός φωτοβολταϊκού πάρκου εξαρτάται πρωτίστως από τον σωστό σχεδιασμό του.

Στην ΩΡΙΩΝ λέμε ότι κάθε πάρκο είναι διαφορετικό.

Για τον σκοπό αυτό σχεδιάζουμε οι ίδιοι τα πάρκα που αναλαμβάνουμε. Η ομάδα των τεχνικών μας, έχοντας μακρόχρονη εμπειρία σε ευρύ φάσμα τεχνικών έργων και τεχνικών μελετών, ασχολείται σε βάθος με κάθε φωτοβολταϊκό πάρκο ξεχωριστά και το σχεδιάζει με σκοπό την μεγιστοποίηση τόσο της ενεργειακής του απόδοσης όσο και της αντοχής του στην διάρκεια του χρόνου.

Η μελέτη σχεδιασμού ενός φωτοβολταϊκού πάρκου ξεκινάει με την οικονομική μας προσφορά και τελειώνει με την παράδοση του πάρκου σε λειτουργία. Χωρίζεται σε δύο φάσεις: την Προμελέτη και
την Οριστική Μελέτη Εφαρμογής.


Η Προμελέτη έχει σκοπό, σε συνεργασία με τον επενδυτή, να βρεθεί ο ιδανικός εξοπλισμός για το συγκεκριμένο πάρκο. Περιλαμβάνει:

  • Μελέτες χωροθέτησης του εξοπλισμού
  • Μελέτες ενεργειακής απόδοσης
  • Οικονομοτεχνικές μελέτες


Μετά την επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού, ξεκινάει η αναλυτική Οριστική Μελέτη Εφαρμογής
του πάρκου, η οποία περιλαμβάνει:

  • Τοπογράφηση του χωραφιού
  • Γεωτεχνικές μελέτες
  • Μελέτη χωροθέτησης
  • Μελέτη ενεργειακής απόδοσης
  • Στατική μελέτη
  • Ηλεκτρολογική μελέτη