Προμήθεια Εξοπλισμού

Η ΩΡΙΩΝ συνεργάζεται με του μεγαλύτερους κατασκευαστές φωτοβολταϊκών γεννητριών και αντιστροφέων (Inverters), δίνοντας έτσι στους πελάτες της μεγάλη δυνατότητα επιλογής.

Παράλληλα μέσω της συγγενής μας εταιρείας MEGAWATT και της γερμανική εταιρείας Ideematec Tracking & Mounting Systems παρέχουμε αξιόπιστες και στιβαρές λύσεις για την στήριξη των φωτοβολταϊκών γεννητριών τόσο σε σταθερές βάσεις όσο και σε κινούμενες (Trackers).

Πέραν αυτών όμως ένα φωτοβολταϊκό πάρκο χρειάζεται και ένα σύστημα διαχείρισης. Το σύστημα αυτό αποτελεί την καρδιά για την παρακολούθηση και την σωστή λειτουργία του Φ/Β πάρκου. Αποτελείται από το κλειστό  κύκλωμα παρακολούθησης (CCTV), το σύστημα συναγερμού (ALARM) καθώς και το σύστημα καταγραφής των δεδομένων ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισμού. Η ΩΡΙΩΝ για το σύστημα διαχείρισης συνεργάζεται στενά με την εταιρεία DIVICO Security.

Τον υπόλοιπό εξοπλισμό όπως ηλεκτρολογικοί πίνακες, Υποσταθμός, καλωδιώσεις AC & DC, αντικεραυνική προστασία και θεμελιακή γείωση η ΩΡΙΩΝ τον προμηθεύεται από την Ελληνική αγορά.