Χρηματοδότηση

Η ΩΡΙΩΝ έχοντας συνεργασία με τα μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα, βοηθάει τους πελάτες της στην εύρεση χρηματοδότησης για τα φωτοβολταϊκά πάρκα στα οποία σκοπεύουν να επενδύσουν.

Παράλληλα η ίδια η ΩΡΙΩΝ, ως επενδυτής, χρηματοδοτεί επιλεκτικά την κατασκευή πάρκων ιδίων συμφερόντων ή συμφερόντων πελατών της.