Λειτουργία & Συντήρηση

Η ΩΡΙΩΝ αναλαμβάνει την λειτουργία και συντήρηση των πάρκων που κατασκευάζει.

Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η επιλογή στον επενδυτή, αναθέτοντάς μας την λειτουργία του πάρκου του, να είναι σίγουρος όχι μόνο για την σωστή του συντήρηση αλλά και για την σωστή λειτουργία του και την μεγιστοποίηση της ενεργειακής του απόδοσης.

Το Φ/Β πάρκο παρακολουθείται καθημερινά από το Κέντρο Ελέγχου μας με αποτέλεσμα τον άμεσο εντοπισμό και την επίλυση των προβλημάτων.

Παράλληλα η εγγύηση καλής λειτουργίας των 2 ετών που δίνουμε, επεκτείνεται για όσο χρόνο λειτουργούμε εμείς το πάρκο.