Ο κύριος τομέας δραστηριότητας της ΩΡΙΩΝ είναι ο κατασκευαστικός. Οι δραστηριότητές μας καλύπτουν ευρύ φάσμα των τεχνικών έργων του Δημόσιου και του Ιδιωτικού τομέα.


Η εταιρεία μας αναλαμβάνει:

Κατασκευή έργων μεσαίας και μεγάλης κλίμακας

Εκόπνηση τεχνικών μελετών

Λειτουργία και συντήρηση τεχνικών έργων και εγκαταστάσεων

Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και διαχείρισης έργων
/ Project Management