ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 2 ΚΑΙ 3 ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

Το έργο αυτό αφορά την μελέτη και κατασκευή της αναπαλαίωσης των διατηρητέων κτιρίων της Γαλλικής Εταιρίας Μεταλλείων Λαυρίου, Περιοχές 2 & 3.

Οι κυριότερες εργασίες που εκτελέστηκαν είναι:

 • Αποξηλώσεις και ανακατασκευές οροφών με κεραμίδια και ξύλινο σκελετό
 • Ενισχύσεις και στερεώσεις κτιρίων από λιθοδομή με τσιμεντενέσεις, μεταλλικές  κατασκευές και οπλισμένη τσιμεντοκονία
 • Αποξηλώσεις και ανακατασκευές επιχρισμάτων, δαπέδων, κουφωμάτων σε τρία διατηρητέα κτίρια
 • Αντικατάσταση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
 • Νέο μεταλλικό κτίριο με τις εγκαταστάσεις του
 • Νέο κτίριο υποσταθμού με τον εξοπλισμό του
 • Εγκατάσταση κλιματισμού σε όλα τα κτίρια
 • Διαμόρφωση εξωτερικού χώρου

ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 26/3/1997
ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 30/10/1998

 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΡΕΜΙΖΑΣ

Επισκευή διατηρητέου κτιρίου Ρεμίζας, που περιλαμβάνει αποκατάσταση στέγης, αποκατάσταση λιθοδομών και νέες βιομηχανικές θύρες.

ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 1/10/1997
ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 27/10/1997

 ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 9 ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΟΥΣ

Το έργο αυτό αφορά την μελέτη και κατασκευή της αναπαλαίωσης των διατηρητέων κτιρίων της Γαλλικής Εταιρίας Μεταλλείων Λαυρίου, Περιοχή 9.

Οι κυριότερες εργασίες που εκτελέστηκαν είναι:

 • Αποξηλώσεις κι ανακατασκευές οροφών με κεραμίδια και ξύλινο σκελετό
 • Ενισχύσεις και στερεώσεις κτιρίων από λιθοδομή με τσιμεντενέσεις, μεταλλικές  κατασκευές και οπλισμένη τσιμεντοκονία
 • Αποξηλώσεις κι ανακατασκευές επιχρισμάτων, δαπέδων, κουφωμάτων σε τρία διατηρητέα κτίρια
 • Αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
 • Νέο μεταλλικό κτίριο με τις εγκαταστάσεις του
 • Νέο κτίριο υποσταθμού με τον εξοπλισμό του
 • Εγκατάσταση κλιματισμού σε όλα τα κτίρια
 • Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου

ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 14/5/1999
ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 14/7/2000

 

http://www.ltp.ntua.gr