ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ

Κατασκευή κτιρίου επιφάνειας 8.000m2 για τη στέγαση του Αρχαιολογικού Μουσείου Πέλλας.

Στο έργο περιλαμβάνονται:

  • Χώροι κοινού
  • Εκθεσιακοί χώροι
  • Αίθουσες πολλαπλών χρήσεων
  • Γραφεία διοίκησης
  • Εργαστήρια συντήρησης
  • Αποθήκες
  • Η/Μ χώροι
  • Περιβάλλον χώρος


Έναρξη Εργασιών: 2/3/2006
Περαίωση Εργασιών: 31/1/2009