ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Κατασκευή του νέου κτιρίου του Κρατικού Αερολιμένα Σκιάθου και διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου. Εκτελέστηκαν οι ακόλουθες εργασίες:

  • Πλήρης κατασκευή κτιρίου Αεροστάθμη διαστάσεων 24x120m, 5.500m2, με φέρων οργανισμό από σκυρόδεμα, ψευδοροφές ανοικτού τύπου αεροδρομίου, δάπεδα από λευκό μάρμαρο Κοζάνης, εσωτερικά κινητά χωρίσματα, εξωτερικά υαλοστάσια αλουμινίου, αυτόματες υαλόθυρες αεροδρομίων, έπιπλα check in και μαγαζιών, κεντρικός κλιματισμός, ηλεκτρικές & υδραυλικές εγκαταστάσεις, μεταφορικές ταινίες αποσκευών, οθόνες FID, συστήματα αναγγελιών πτήσεων, πυρανίχνευση, πυρόσβεση κλπ.
  • Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου έκτασης 30.000m2 με ασφαλτοτάπητα και πεζοδρόμια.
  • Κατασκευή μεταλλικών εκτροπέων καυσαερίων αεροσκαφών 100ton.
  • Κατασκευή νέου Υ/Σ 2x1500 KVA.